Administrasjon av Entreprise

MSP

MSP er en forkortelse for Managed Service Provider. Kort forklart er dette et program hvor Qualified Solutions påtar seg administrasjon av innleid arbeidskraft og/eller administrasjon av tjenesteleverandører (Entreprise).

Vi leverer MSP løsninger tilpasset det norske markedet med lokal forankring, fokus og ledelse.
Vi tilbyr brukerne et effektivt og forutsigbart program som på en nøytral og oversiktlig måte bidrar til å gi kunden tilgang til den type innleid personell som er nødvendig for å nå strategiske forretningsmål.
Både kunde, leverandør og kandidat skal ivaretas på best mulig måte i innleieprosessen. Programmet skal bidra til å redusere administrative oppgaver internt og sørge for at alle offentlige og interne krav er ivaretatt for å beskytte kundens interesser.

 

Hva innebærer en MSP løsning:

 

 • Forbedret prosess fra oppstart til avslutning av innleid personell og ved kjøp av tjenester (entreprise)
 • Enhetlig håndtering av innleie på tvers av bedriften
 • Ivaretakelse av norsk lovgivning, samt kundens krav når det gjelder innleie av personell og ved kjøp av tjenester (entreprise)
 • Økt fokus på kostnadsbesparelser
 • Synliggjøring av hvordan hver enkelt leverandør faktisk leverer samt kontinuerlig forbedring på dette området
 • Redusert tidsforbruk i beslutningsprosesser og økt tilgang til flere og bedre kvalifiserte kandidater
 • Forenklet prosess rundt godkjenning og kontroll av kostnader rettet mot kjøp av tjenester

 

 

Hvorfor innføre et MSP-program?

Mulighet for kostnadsbesparelser
Vi kjører konkurranseutsetning på oppdragene og sikrer best mulig pris for kunde

Standardisering og effektivisering
Kunden skal oppnå standardiserte prosedyrer og prosesser

Etterlevelse av formelle krav og retningslinjer
Kunden skal få redusert risiko gjennom forbedret oversikt og kontroll over leverandørenes etterlevelse av offentlige krav, personvernlovgivning, forsikringsordninger samt lisenser og godkjenninger

Tilgang på kompetanse
Kunden skal få forbedret kvalitet på innleid arbeidskraft

Kostnadskontroll
Statistikker, rapporter og konsoliderte fakturaer

Elektronisk timeføring og reisekostnadsregistrering
Enhetlige rutiner på tvers av alle kontrakter og leverandører

 

Qualified Solutions MSP

Vi er den eneste aktøren med et spisset fokus mot det norske markedet. Våre ansatte har lang fartstid fra både bemanningsbransjen og drift av MSP løsninger i Norge og internasjonalt. Disse erfaringene og valget av fokus på det norske markedet, gir oss et gir oss en unik kompetanse i forhold implementering og drift av MSP løsninger i Norge.

 

 • Unik norsk MSP kompetanse og erfaring
 • Unik relasjon til og erfaring med tilbydere av VMS teknologi
 • Nasjonal aktør – vårt fokusområde er MSP i Norge
 • Kommunikasjon på norsk
 • Sikre etterlevelse av den til enhver tid gjeldende norske lovgivning
 • Tilrettelegging av MSP for norske forhold og behov

 

For å få optimal effekt av et MSP program bør man ha en nøytral tilnærming i forhold til valg av leverandører på hvert oppdrag. Vi er også opptatt av å finne den løsningen som passer best til våre kunder uten føringer fra tredjeparter. Dette ivaretar vi med at vi er:

 • Et eget selskap som er nøytralt i forhold til leveranse av personell
 • Tilknyttet en nøytral partner innen støttefunksjoner og faktureringstjenester
 • Ikke involvert i utleie av personell
 • Samarbeider med markedsledende teknologipartnere innenfor drift av MSP løsninger