Karriereveiledning

Karriereveileding er et tilbud for bedrifter i en nedbemanningsprosess der Qualified Solutions bistår med informasjon, kursing og oppfølging av berørte medarbeidere. Løsningen tilpasses kundes ønsker og behov med tanke på gjennomføring og innhold.

 

Målet med Karriereveiledningen er å gi deltakerne en god opplevelse og best mulig utgangspunkt for å finne ny jobb. Dette bidrar vi til gjennom bevisstgjøring av den enkeltes kompetanse og formidlingen av denne ut mot arbeidsmarkedet.

 

Vi i Qualified Solutions har også god erfaring med online-løsninger for karriereveiledning i situasjoner der det er foretrukket.

Vi tilbyr blant annet

 • Prosjektledelse og koordinering av eksterne deltakere som eksempelvis NAV og bedriftshelsetjeneste
 • Jobbsøkerkurs med tilpasset innhold for din gruppe med tema som:
  • Holdninger: se muligheter fremfor begrensninger
  • Egen- og kompetanseutvikling
  • Hvordan skrive en god CV og søknad?
  • Intervjusituasjonen: hvordan lande drømmejobben?
  • Sosiale medier og nettverksbygging
  • Informasjon om arbeidsmarkedet
  • Deltakelse fra lokal bedriftshelsetjeneste og NAV med informasjon om hva de kan bistå med for den enkelte
 • Workshops i passende grupper
 • Kursmateriell til alle deltakere
 • Drop-in senter for berørte i passende lokaler i nærheten av din bedrift
 • Sluttrapport inkludert questbackresultat fra deltakere
 • Personlig oppfølging av den enkelte blant annet gjennom utnyttelse av testverktøy og oppfølging med personlige coaching-samtaler
 • Intervjutrening

Hvorfor tilby karriereveieldning i en nedbemanningsprosess?

Det å tilby bistand i form av karriereveiledning skaper trygghet for de ansatte i bedriften og kan bidra til en vellykket nedbemanningsprosess, i tillegg til opprettholdelse av bedriftens gode omdømme.

 

Hvordan den ansatte opplever bedriften påvirker i stor grad hva de velger å kommunisere ut til andre, noe som har innvirkning på selskapets omdømme. Det samme gjelder også kunder, andre samarbeidspartnere og tidligere ansatte.

 

Vi har erfart at karriereveiledning er gunstig for både bedriften, gjenværende arbeidstakerne og de som er direkte berørt av en nedbemanning. For de ansatte handler det ofte om å føle seg ivaretatt på best mulig måte når en bedrift skal inn i en nedbemanningsfase.