For de kundene som velger å gjøre rekrutteringsprosessen selv, bidrar vi med kandidatevaluering. Vi bistår med våre metoder og analyser for å redusere risikoen for feilansettelser. Slik bistår vi med å vurdere kandidater bedriften selv har plukket ut.